DUURZAAMHEID

maak mensen bewust

Icoon-mkb-300px

MKB

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, maar wat betekent het eigenlijk?

Wat ons betreft is duurzaam ondernemen vooral de bedrijfsactiviteiten zodanig uitvoeren dat dit verantwoord, efficiënt en voor onbepaalde tijd is. Duurzaam ondernemen gaat over de zeven MVO thema’s: Visie en leiderschap, personeel en organisatie, marketing en economie, omgeving, gezonde impact, verantwoord omgaan met grondstoffen en energie.

Inzicht

Op basis van een interview waarbij een vragenlijst wordt doorgenomen, wordt een beeld gevormd van de huidige stand van zaken en de gewenste situatie op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor worden 11 beentjes gebruikt met de verschillende MVO onderwerpen. Het resultaat is een spingrafiek waarin duidelijk naar voren komt waar de ambities om te groeien zitten.

Knipsel

Overzicht

Met de spingrafiek en het interview als basis geven wij concrete aanbevelingen aan uw bedrijf om stappen te maken in verduurzaming. Binnen de verschillende onderwerpen zijn specifieke aandachtspunten aanwezig waarmee de verbetering bereikt kan worden. Het resultaat is een lijst met aanbevelingen om de verduurzaming te realiseren. Dit zijn zaken die op de korte en op de langere termijn kunnen worden opgepakt.

Actie

Als aanvullende werkzaamheden kunnen bepaalde aanbevelingen door ons worden ingevuld in de vorm van coaching, begeleiding en training. Daarbij werken wij samen met gespecialiseerde adviseurs op het gebied van onder andere HRM, organisatiekunde zoals 5S en inkoop van diensten en goederen. Met deze ondersteuning wordt tempo gemaakt in de verduurzaming van de organisatie zodat een concurrentievoordeel ontstaat.

Icoon-vereniging-300px

Verenigingen

Voor sportverenigingen wordt verduurzamen steeds belangrijker omdat stilstand leidt tot achteruitgang. Meer concreet: wanneer de vereniging niet aan de slag gaat met energiebesparing moet jaarlijks een (forse) contributieverhoging worden doorgevoerd bij de leden. De trend is dat gemeenten de sportaccommodaties steeds meer privatiseren en dat de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor de energierekening. Dat betekend dat geïnvesteerd moet worden in energiebesparing. Maar ook het verduurzamen in de zin van verantwoord omgaan met mens en milieu wordt steeds belangrijker. Denk daarbij aan lichthinder, verkeersoverlast, rommel in de berm, etc. Voor een vereniging is het van belang om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Icoon-overheid-300px

(Semi)Overheden

Overheden hebben een maatschappelijk rol en worden steeds meer verplicht om tempo te maken met verduurzaming. Daarbij gaat het niet alleen om energiebesparing, maar juist om het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Wij bieden ondersteuning bij projecten om gemeenten te vergroenen. Op basis van een maatgesneden doorlichting worden de huidige stand van zaken en de ambities in kaart gebracht. Vanuit deze analyse worden projecten opgestart om de verduurzaming in te vullen.

Logo-DOORadvies-wit-282x220

DOOR advies
Mevrouw Kuipers-Rietberglaan 5
7271 EJ Borculo

telefoon: +31 (0)545 286 766
email: info@DOORadvies.nl