ENERGIEBESPARING

inzicht • overzicht • actie

Icoon-mkb-300px

MKB

Voor bedrijven voeren wij energiescans, energieonderzoeken, EED audits, MJA-trajecten en haalbaarheidsstudies uit. De systematiek is bij alle onderzoeken hetzelfde, maar op onderdelen verschilt de diepgang. Samen met uw bedrijf bepalen wij op no-nonsens wijze welke aanpak mogelijk is.

Inzicht

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf voeren wij een energiescan (kleine bedrijven) of een energieonderzoek (grote bedrijven) uit. Bij de energiescan en het energieonderzoek wordt eerst een inventarisatie bij uw bedrijf uitgevoerd, waarbij wordt bekeken hoeveel energie uw bedrijf verbruikt, hoe de energiestromen lopen, welke energiebesparende maatregelen al genomen zijn en waar kansen liggen om energie te besparen. Het energieverbruik van uw bedrijf wordt vergeleken met vergelijkbare bedrijven, waardoor u een indruk krijgt of uw verbruik hoog of juist laag is. Bovendien kan zo worden bepaald hoeveel energie in principe bespaard kan worden.

Met deze aanpak krijgt u inzicht in de energiesituatie van uw bedrijf.

Overzicht

Alle energiebesparende maatregelen die tijdens het bezoek zijn gevonden worden eerst globaal uitgewerkt, zodat de terugverdientijd en de praktische toepasbaarheid van de maatregelen duidelijk wordt. Vervolgens wordt, in samenspraak met uw bedrijf, bepaald welke maatregelen verder uitgewerkt worden. Na de uitwerking is per maatregel bekend wat de investering, baten en terugverdientijd zijn. Ook andere effecten en gevolgen van de maatregelen maken wij inzichtelijk, zoals arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook worden de subsidiemogelijkheden bij de uitwerking aangegeven. Vervolgens worden de maatregelen gesorteerd op rendement, praktische toepasbaarheid en neveneffecten. Maatregelen die interessant zijn om uit te voeren nemen wij op in een planning.

Met de gesorteerde maatregelenlijst krijgt u overzicht in de energiebesparingsmogelijkheden.

Actie

Met de planning van energiebesparende maatregelen kan uw bedrijf aan de slag. Omdat per jaar bekend is welke maatregelen uitgevoerd gaan worden kan hier financieel rekening mee gehouden worden. Zodra een maatregel uitgevoerd wordt, bepalen wij welke subsidieregelingen beschikbaar zijn en vragen wij desgewenst de subsidie voor u aan. Wanneer een maatregel nader onderzoek vereist, kunnen wij u een specifieke studie aanbieden. Jaarlijks kan worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en welk effect deze maatregelen hebben.

Omdat bekend is welke maatregelen op welk moment worden uitgevoerd, houdt uw bedrijf de actie vast.

Specialisaties DOOR advies

  • Procesoptimalisatie bij productiebedrijven
  • Rubber- en kunststofindustrie
  • Houtverwerkende industrie
  • Agrarische bedrijven (met name melkvee, pluimvee en varkens)
  • Detailhandel
Icoon-vereniging-300px

Verenigingen

Voor verenigingen (sport en cultuur) voeren wij energiescans uit. Omdat wij veel ervaring hebben met sportverenigingen kunnen wij uw energieverbruik goed vergelijken met andere sportclubs, zodat duidelijk wordt of uw verbruik normaal is.

Inzicht

Bij uw vereniging voeren wij een energiescan uit, waarbij eerst een inventarisatie bij uw vereniging wordt uitgevoerd. Hierbij wordt bepaald hoeveel energie uw vereniging verbruikt, hoe de energiestromen lopen, welke energiebesparende maatregelen al genomen zijn en waar kansen liggen om energie te besparen. Het energieverbruik van uw vereniging wordt vergeleken met andere verenigingen waardoor u een indruk krijgt of uw verbruik hoog , gemiddeld of juist laag is. Hiermee kan ook worden bepaald hoeveel energie in principe bespaard kan worden.

Met deze aanpak krijgt u inzicht in uw eigen energiesituatie.

Overzicht

Alle energiebesparende maatregelen die tijdens het bezoek zijn gevonden worden cijfermatig uitgewerkt, zodat de terugverdientijd en de praktische toepasbaarheid van de maatregelen duidelijk wordt. Voor elke maatregel nemen wij een specifieke beschrijving op, waarin wordt aangegeven wat de maatregel inhoudt, welke investering ermee gemoeid is en welke besparing verwacht mag worden. Op basis van deze uitwerking maken wij een planning voor de uitvoering van de maatregelen.

Met de maatregelenlijst krijgt u overzicht in de energiebesparingsmogelijkheden.

Actie

Met de planning van energiebesparende maatregelen kan uw vereniging aan de slag. Omdat per jaar bekend is welke maatregelen uitgevoerd gaan worden kan hier financieel rekening mee gehouden worden. Zodra een maatregel uitgevoerd wordt, bepalen wij welke subsidieregelingen beschikbaar zijn en vragen de subsidie desgewenst voor u aan.

Omdat bekend is welke maatregelen op welk moment worden uitgevoerd, blijft uw vereniging aan de bal.

Icoon-overheid-300px

(Semi)Overheden

Voor gemeenten, provincies en woningcorporaties voeren wij communicatietrajecten uit om particulieren verder te helpen met energiebesparing, duurzame energieopwekking en duurzaamheid. Ook hier hanteren wij de aanpak “inzicht-overzicht-actie”. Door particulieren inzicht te geven in de eigen energiesituatie en aan te geven welke energiebesparende maatregelen interessant zijn, komt de klant vaak in actie. Voorbeelden van communicatietrajecten zijn:

  • “U gaat een energiezuinige woning huren, hoe zorgt u voor een lage energierekening?”
Logo-DOORadvies-wit-282x220

DOOR advies
Mevrouw Kuipers-Rietberglaan 5
7271 EJ Borculo

telefoon: +31 (0)545 286 766
email: info@DOORadvies.nl