Energieadviseur Remco Janssen

DOOR advies (Duurzaam Ondernemen Oostelijke Regio) is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in advies en coaching op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Hierbij staat de samenwerking met de klant centraal.

Naast het geven van adviezen en het professioneel uitvoeren van opdrachten is ons streven kennis over te dragen aan de klant, zodat deze zich bewust is van zijn positie in de markt en zijn mogelijkheden tot ontwikkeling. Door als energieadviseur en sparringpartner op te treden is het mogelijk de samenhang inzichtelijk te maken, bewuste keuzes en afwegingen te maken en structuur aan te brengen.

Het team van DOOR advies bestaat uit Remco Janssen (senioradviseur, eigenaar), Jeroen Geurtsen (adviseur), Mariska van Bruggen (projectassistente) en Sylvia Dijkman (administratie).

DOOR advies werkt veel samen met andere energieadviseurs waardoor specialisme altijd binnen handbereik is. Daardoor kunnen wij ook specialistische vraagstukken op het gebied van onder andere organisatie, arbo, milieu, veiligheid, geluid en bestemmingsplannen invullen.

Energieonderzoeken van eenvoudig tot uitgebreid

Energiescans

DOOR advies voert energieonderzoeken uit in de vorm van energiescans bij kleine mkb-ondernemingen, sportverenigingen en stichtingen . Met een effectieve werkwijze wordt snel een beeld gevormd van de stand van zaken voor wat betreft energie-efficiency, wordt de verdeling van energie binnen het bedrijf in beeld gebracht en worden energiebesparende maatregelen voorgesteld. Per maatregel wordt de investering, de baten en terugverdientijd inzichtelijk gemaakt. Ook worden de subsidiemogelijkheden aangereikt.

Energieonderzoeken

Voor grotere mkb-ondernemingen is een energieonderzoek vaak verplicht. Dit onderzoek moet aan wettelijke eisen voldoen. DOOR advies geeft hier professioneel invulling aan, zodat de verplichting volledig wordt ingevuld én het bedrijf verder wordt geholpen met energiebesparing. Door energiebesparende maatregelen planmatig uit te voeren worden de investeringen verspreid. Dit leidt tot een structurele verlaging van de energiekosten. Voor een gezond en milieuvriendelijk bedrijf is energiebesparing een goede manier om invulling te geven aan milieuvriendelijk en effectief produceren.

Energie Efficiency Richtlijn (EED)

Grote ondernemingen met meer dan 250 medewerkers en/of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen zijn verplicht een uitgebreid energieonderzoek in de vorm van een EED uit te voeren. Daarbij wordt niet alleen de interne energiesituatie in kaart gebracht maar tevens aspecten zoals transport van goederen en woon-werk verkeer. De energieaudit moet elke vier jaar worden geactualiseerd en jaarlijks moet worden aangegeven welke maatregelen gepland en uitgevoerd zijn.

Haalbaarheidsstudies

Vaak volgt uit het eerste energieonderzoek een haalbaarheidsstudie. Daarmee wordt voor specifieke maatregelen en onderdelen gedetailleerd bepaald  wat de gevolgen van de energiebesparende maatregel zijn, welke besparingen mogen worden verwacht en wat de investering is. Vaak is kwaliteit in de productie erg bepalend voor de mogelijkheden van energiebesparing, waarbij een goede afstemming essentieel is.

Monitoring

Het meten van en reageren op energieverbruik is net zo belangrijk als het toepassen van energiebesparende maatregelen. Het meten van energiestromen, productie, kwaliteit en productieomstandigheden is daarom essentieel voor een verantwoorde en efficiënte productie. Zonder metingen weet een operator immers niet hoe het proces presteert. Met name de verwerking van de verzamelde data is cruciaal. DOOR advies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van procesbeheersing en het verwerken van grote datastromen. Op een maatgesneden wijze worden klanten stapsgewijs naar een optimale monitoringsituatie begeleid. Door monitoring te combineren met energiezorg, wordt geborgd dat afwijkingen direct tot actie leiden.

Energiezorg (ISO50001)

Structurele aandacht voor het energieverbruik is voor iedere organisatie van belang en levert altijd geld en energiebesparing op. De aandacht moet zich richten op het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, de instructie van personeel, het goed inkopen van energie en het regelmatig controleren van de capaciteit van de aansluitingen voor energie. Met een zorgsysteem wordt geborgd, dat beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Energiezorg is een eis voor MJA-bedrijven en grotere productiebedrijven. Door een ISO50001 te koppelen aan een bestaand zorgsysteem zoals ISO9001 (kwaliteitszorg) en/of ISO14001 (milieuzorg) wordt de structuur van het bestaande systeem gebruikt en is er al direct draagvlak voor energiezorg. Natuurlijk is certificering geen must en kunt u ervoor kiezen om alleen de aantrekkelijke onderdelen te implementeren.

LEES MEER >

Logo-DOORadvies-wit-282x220

DOOR advies
Mevrouw Kuipers-Rietberglaan 5
7271 EJ Borculo

telefoon: +31 (0)545 286 766
email: info@DOORadvies.nl