Duurzame energie opwekken

Na de eerste stap, energie besparen, is het interessant om te kijken of en hoe het resterende energieverbruik duurzaam kan worden opgewekt. Zonnepanelen zijn de meest voor de hand liggende optie. Voor veel bedrijven kan dit een interessante investering zijn. De subsidieregeling SDE++ maakt zonnepanelen op uw bedrijfsdak aantrekkelijker.

Ook al is duurzaam ondernemen vaak de aanleiding, de terugverdientijd van zonnepanelen is meestal doorslaggevend. Met de landelijke SDE++-subsidieregeling is deze nu extra aantrekkelijk. Met deze regeling stimuleert de overheid bedrijven om in zonnepanelen te investeren. Jaarlijks is er maar liefst een bedrag van € 10 miljard beschikbaar. Met deze subsidie kan een investering in zonnepanelen sneller worden terugverdiend. De subsidie ontvangt u echter 15 jaar lang.

DOORadvies begeleidt bedrijven en organisaties bij de aanschaf van een grootschalige zonnepanelen-installatie, van technische en financiële haalbaarheidsstudie naar subsidieaanvraag, leverancierskeuze en oplevering. Wij werken nauw samen met gerenommeerde lokale installateurs, voor een optimaal resultaat. Onze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat alle noodzakelijke procedures goed worden doorlopen en tijdig actie wordt ondernomen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een zonnepanelen-installatie op uw bedrijfsdak? Neem dan vrijblijvend contact ons op.

SDE++ rekenvoorbeeld

  • U investeert € 75.000,- in 300 zonnepanelen.
  • Deze installatie wekt 88.000 kWh per jaar op.
  • Met deze zelfopgewekte stroom bespaart u € 0,07 per kWh op uw energierekening, ofwel € 6.100,- per jaar.
  • Met SDE+ subsidie ontvangt u 15 jaar lang een subsidie van minimaal € 0,032 per kWh, ofwel € 2.800 per jaar.
  • Dit geeft een totaal voordeel van € 9.000,- per jaar.
  • Kosten als verzekering, reiniging en onderhoud bedragen u zo’n € 750 per jaar.
  • Over 15 jaar levert uw investering in zonnepanelen u € 123.000,-op (=15 x [€ 9.000 - € 750]).
  • De typische terugverdientijd is 11 jaar, een zonnepaneel gaat 25 tot 30 jaar mee.

Aanvragen SDE++ subsidie

De SDE+-voorjaarsronde 2020 had een budget van € 2 miljard en is inmiddels gesloten.

Na de voorjaarsronde 2020 wordt de regeling verbreed onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO₂-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden door middel van een exploitatiesubsidie.

De SDE++ 2020 is open van dinsdag 29 september, 9.00 uur tot donderdag 22 oktober, 17.00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Houd voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de gaten: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

DOORadvies heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van klanten bij hun subsidie-aanvragen en begeleidt ook u graag bij uw aanvraag. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Gasloos & Energieneutraal

Steeds meer bedrijven vragen hoe zij van het aardgas af kunnen komen en/of hoe zij (op termijn) energieneutraal kunnen worden. Een energiescan is daar een goede eerste basis voor. De stappen naar aardgasloos/ energieneutraal beginnen met besparen. Het resterende aardgasgebruik kan vervolgens worden vervangen door een warmtepomp. Dit betekent dat het elektriciteitsgebruik gaat stijgen en het aardgasgebruik en de cv-ketels vervallen. Het resterende elektriciteitsgebruik na besparingen en het aanvullende elektriciteitsgebruik door de warmtepomp kan worden opgewekt met zonnepanelen. Wij kunnen u (volledig) begeleiden bij het bepalen van de haalbaarheid van zonnepanelen, de benutting van beschikbare subsidies en de begeleiding naar realisatie.