Energiegebruik <50.000 kWh en <25.000 m³?

U heeft zorgplicht voor energiebesparing!
Uw energiegebruik is lager dan de toetsingscriteria. U heeft daarom volgens de milieuwetgeving geen verplichting aantoonbaar werk te maken van energiebesparing. U heeft wel zorgplicht voor energiebesparing: de erkende maatregelen zijn wel van toepassing, maar niet verplicht om uit te voeren.

MEER WETEN?

50.000 - 200.000 kWh en/of 25.000 - 75.000 m³?

Uw energiegebruik valt binnen de toetsingscriteria!
U heeft daarom volgens de milieuwetgeving geen onderzoeksplicht, maar alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar moeten worden uitgevoerd. De erkende maatregelen lijst geldt daarbij als leidraad.

MEER WETEN?

>200.000 kWh en/of >75.000 m³?

U heeft onderzoeksplicht!
Uw energiegebruik is hoger dan de toetsingscriteria. U heeft daarom volgens de milieuwetgeving onderzoeksplicht. Dit houdt in dat u een energieonderzoek laat uitvoeren en dit voorlegt aan het bevoegd gezag. Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar moeten worden uitgevoerd. Dit betekent een planning maken voor de komende vijf jaar, waarin deze maatregelen zijn opgenomen.

MEER WETEN?

>250 medewerkers en/of jaaromzet ≥ € 50 miljoen?

EED-audit volgens de Europese Energie Efficiency Richtlijn.
Ondernemingen met meer dan 250 medewerkers en/of een jaaromzet van minimaal € 50 miljoen zijn verplicht een uitgebreid EED-energieonderzoek uit te laten voeren. Hierbij wordt niet alleen de interne energiesituatie in kaart gebracht maar ook aspecten als goederentransport en woon-werkverkeer. De audit moet elke vier jaar worden geactualiseerd en jaarlijks moet worden aangegeven welke maatregelen gepland en uitgevoerd zijn. DOORadvies kan het gehele proces rond deze EED-audits verzorgen.
MEER WETEN?