U heeft zorgplicht voor energiebesparing!

Uw energiegebruik is lager dan de toetsingscriteria. U heeft daarom volgens de milieuwetgeving geen verplichting aantoonbaar werk te maken van energiebesparing. U heeft wel zorgplicht voor energiebesparing: de erkende maatregelen zijn wel van toepassing, maar niet verplicht om uit te voeren.

MEER WETEN?