In het voorjaar van 2016 is bij stichting Essentius een energieonderzoek uitgevoerd bij zeven basisscholen in de Achterhoek. In nauwe samenwerking met het bestuur waarbij André Wiesman (facilitair manager) het aanspreekpunt was, is een aanpak geformuleerd. De stappen bestonden uit het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek op alle scholen, het presenteren van de resultaten aan de directeuren van de scholen, het meegeven van huiswerk om zelf aan de slag te gaan met de uitvoering vand e gevonden maatregelen en een terugkoppelbijeenkomst om te kijken wat na een paar maanden de resultaten waren. Tijdens het proces is met het bestuur afgestemd welke maatregelen bovenschools ingevuld worden en welke de directeuren zelf moeten regelen. Ook de invloed van het onderwijzend personeel en de kinderen is structureel meegenomen.

Het resultaat is een enorme besparing op kosten voor alle scholen, waardoor meer geld beschikbaar komt voor onderwijs. Daarnaast is een bewustwordingstraject gestart waarin de leerlingen in een competitie met energiebesparing aan de slag gaan.

Na afloop van het project is iedereen erg tevreden over de resultaten.

oude-ijsselstreek-vizier-week44_7      

André Wiesman van Essntius, Otto Willemsen van Duurzaam4Life en ondergetekende hebben een bijdrage geleverd aan een interview-artikel in het maart-nummer van Schooldomein.  Schooldomein is sinds 1988 hét magazine voor de duurzame leef-, leer- en werkomgeving. Schooldomein wordt zes keer per jaar gratis verstrekt aan alle onderwijsinstellingen en gemeenten in Nederland.

Hier vind je het hele artikel: “Rendement op alle niveaus”

Bent u ook enthousiast geworden of wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!