Voor projecten met een aansluiting groter dan 3×80 Ampère is er ook in 2017 weer SDE+.

Omdat biomassa eindelijk niet meer voor SDE+ in aanmerking komt is er veel meer geld beschikbaar voor zon en wind. Over het algemeen is de subsidie in tien jaar gelijk aan de kosten van het project. De SDE+ loopt 15 jaar, dus tel uit je winst!

OP RVO staat te lezen:
De minister van Economische Zaken informeerde 30 november 2016 de Tweede Kamer over de SDE+ 2017. Het kabinet neemt zich voor € 12 miljard aan verplichtingen aan te gaan voor hernieuwbare energie via SDE+.

SDE+ voorjaar 2017 start 7 maart

Het kabinet stelt een verplichtingenbudget open van € 6 miljard in de voorjaarsronde SDE+ 2017. De voorjaarsronde zal lopen van 7 maart tot en met 30 maart 2017. In de najaarsronde wil het kabinet een zelfde bedrag van € 6 miljard openstellen. Het kabinet neemt daarover een definitief besluit na de sluiting van de voorjaarsronde.

Van 4 naar 3 fases SDE+

Het aantal fases van het indienen van projecten gaat van 4 naar 3 fases. Met het verlagen van het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh naar € 0,130/kWh komt de vierde fase te vervallen. Deze verlaging weerspiegelt de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een koolstofarme energievoorziening.