Klimaattop Parijs bij CBS De Wereldboom

Voor groep 7 en 8 en daarna voor groep 4, 5 en 6 uitgelegd wat het het akkoord van Parijs precies inhoudt en betekent. De kinderen pakten het erg goed op en stelden erg goede vragen. Op deze manier ben ik graag bezig met het kweken van bewustwording; vooral bij kinderen erg leuk en belangrijk. Dit geeft erg veel voldoening als duurzaam onderneming!

Meer informatie over het klimaatakkoord op www.klimaatakkoord.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op.