In 2017 zijn er een aantal interessante wijzigingen gekomen in de EIA-lijst (Energie Investerings Aftrek). Met name ledverlichting wordt in bepaalde omstandigheden bijna gratis! Daarnaast zijn de normen voor verbeteringen in bestaande en nieuwbouw verruimt, waardoor meer situaties voor subsidie in aanmerking komen.

Voor zonnepanelen is de regeling gelijk gebleven binnen de EIA, maar de SDE+ heeft meer budget beschikbaar voor zon en wind.