Energiebesparing bij Essentius

In het voorjaar van 2016 is bij stichting Essentius een energieonderzoek uitgevoerd bij zeven basisscholen in de Achterhoek. In nauwe samenwerking met het bestuur waarbij André Wiesman (facilitair manager) het aanspreekpunt was, is een aanpak geformuleerd. De stappen bestonden uit het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek op alle scholen, het presenteren van de resultaten aan de […]

Blog DOORadvies

Klimaattop Parijs bij CBS De Wereldboom Voor groep 7 en 8 en daarna voor groep 4, 5 en 6 uitgelegd wat het het akkoord van Parijs precies inhoudt en betekent. De kinderen pakten het erg goed op en stelden erg goede vragen. Op deze manier ben ik graag bezig met het kweken van bewustwording; vooral […]