Gratis zonnepanelen voor grotere projecten in 2017

Voor projecten met een aansluiting groter dan 3×80 Ampère is er ook in 2017 weer SDE+. Omdat biomassa eindelijk niet meer voor SDE+ in aanmerking komt is er veel meer geld beschikbaar voor zon en wind. Over het algemeen is de subsidie in tien jaar gelijk aan de kosten van het project. De SDE+ loopt […]

Subsidies energiebesparing 2017

In 2017 zijn er een aantal interessante wijzigingen gekomen in de EIA-lijst (Energie Investerings Aftrek). Met name ledverlichting wordt in bepaalde omstandigheden bijna gratis! Daarnaast zijn de normen voor verbeteringen in bestaande en nieuwbouw verruimt, waardoor meer situaties voor subsidie in aanmerking komen. Voor zonnepanelen is de regeling gelijk gebleven binnen de EIA, maar de […]

Subsidie voor scholen primair en voortgezet onderwijs

Op 3 oktober 2016 opent een subsidieregeling voor energieadvies aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Zie voor uitgebreide informatie de website van Greendeal Scholen. Er is straks subsidie voor het inschakelen van een extern adviseur om scholen te verduurzamen. De regeling helpt dus in de eerste stap bij het verduurzamen van schoolgebouwen. Goed […]

Energiebesparing: zegen of vloek?

Als energiebesparingsadviseur kom ik graag bij bedrijven op bezoek om samen de mogelijkheden van energiebesparing te bekijken. Meestal maken de kleinere energieonderzoeken onderdeel uit van projecten zoals de bedrijvenparkenaanpak die wij momenteel in de Achterhoek uitvoeren: de DOE-scans (wat staat voor: Duurzaam Ondernemen en Energiebesparen). Bij grotere verbruikers voeren wij een diepgaand branchegericht energieonderzoek uit. […]

Energiebesparing bij Essentius

In het voorjaar van 2016 is bij stichting Essentius een energieonderzoek uitgevoerd bij zeven basisscholen in de Achterhoek. In nauwe samenwerking met het bestuur waarbij André Wiesman (facilitair manager) het aanspreekpunt was, is een aanpak geformuleerd. De stappen bestonden uit het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek op alle scholen, het presenteren van de resultaten aan de […]

Klimaattop Parijs bij CBS De Wereldboom

Klimaattop Parijs bij CBS De Wereldboom Voor groep 7 en 8 en daarna voor groep 4, 5 en 6 uitgelegd wat het het akkoord van Parijs precies inhoudt en betekent. De kinderen pakten het erg goed op en stelden erg goede vragen. Op deze manier ben ik graag bezig met het kweken van bewustwording; vooral […]